Domstolloven § 68

Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Frist for innvendinger til forslaget er 25.6.2024.

Merknader/innvendinger sendes Lisbeth Bernhardsen, e-post lb@sorfold.kommune.no
Kan eventuelt leveres skriftlig på rådhuset innen fristens utløp.

Nedenfor er forslagene fra Sørfold kommunes valgnemnd.

DomstolNavn
SkjønnsrettenDaniel Koskinen
 Elisabeth Myrvold Pettersen
DomstolNavn
LagmannsrettenAnne Lise Nordvik Arntzen
 Finn Arve Moen
DomstolNavn
TingrettenElisabeth Myrvold Pettersen
 Ørjan Zahlsen
 Ulf Pedersen
 Nina Fredriksen
 Lill Hege Reiss
 Elin Inderberg
 Thorstein Inderberg
 Dag Løvmo
 Kjetil Kristensen
 Beate Breivik
 Erling Olsen
DomstolNavn
JordskifterettenKristin Willumstad Johansen
 Borghild Wingan
 Geir Anders Hætta Berg
 Nils Eivind Kamfjord