Klokken 09.00 var ordføreren ved minnestøtta over sovjetiske soldater på Helland, med en kort tale for dagen, blomster og bistand av Ole Anders Seines på trompet. Det ble gjort opptak av markeringa som du kan se i filmvinduet her i artikkelen. 

Videre bar det til minnestøtta i Kobbelv, der det også ble markert med blomster av ordføreren. Dette stedet er til minne om de som “med fare for sitt eget liv, loset flyktninger over grense til Sverige 1940-45”.

 

Ved Røsvik kystfort hadde elever ved Røsvik oppvekstsenter laget ei større markering av dagen, der elever deltok med både sang og tale. Kystfortet er oppvekstsenterets eget historiske prosjekt, der de over mange år har jobbet i skoletiden med å renovere og gjøre fortet mer attraktivt som minnemerke fra krigens dager. 

Elever markerer 8. mai på Røsvik kystfort
Å markere frigjøringsdagen på toppen av et tysk kystfort, gir en egen tydelig kobling til den verdifulle friheten.