Nasjonale nødnummer

Brann og større ulykker - 110

Sørg for å varsle andre i huset.
Varsle brannvesenet.
Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.

Politi og redningssental - 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon 112.

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

En må ta ledelsen på skadestedet.
Tilkall hjelp på 113.
Sikre skadestedet og de skadede.
Gi livreddende førstehjelp.

Legevakt i hele landet - 116 117

Når skal du ringe legevakten? Ring nærmeste legevakt gratis via det nasjonale nummeret 116 117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden.
Du får kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvor og hastegrad på situasjonen, og du får hjelp til å finne ut hva du bør gjøre.

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00. Hvis du har emballasje, etikett eller produktdatablad når du ringer, så er det lettere å oppgi nøyaktig navn på det du spør om. Giftinformasjonssentralen har som oppgave å gi informasjon i forbindelse med akutte forgiftninger, og svarer på spørsmål rundt kjemiske stoffer og produkter, førstehjelp og medisinsk behandling.

Alarmtelefon for barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen er en gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
Vi er tilgjengelige hele døgnet, og besvarer henvendelser på telefon og chat, i tilegg til sms og e-post. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

 

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er et fagteam som gir psykososial førstehjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Her er kontaktinformasjon til Sørfold kommunes kriseteam.

 

NavnAdresseTelefonnummer
Sykepleier Gunnbjørg Olufsen, lederBodø95 74 71 25
Sykepleier Karianne Pedersen, nestlederKvarv97 15 11 24

Mental førstehjelp

Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.
Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov og formidler kontakt med andre instanser.
De avgjør også om det skal iverksettes krisehjelp fra teamet, eller om det ordinære hjelpeapparatet skal benyttes.

Kriseteamet aktiveres gjennom:

  •  Overordnet kriseledelse i kommunen
  •  Ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser som ledes av skadestedsleder fra politiet. Politiet rekvirerer bistand fra kriseteamet.
  •  Kriseteamet kan være ressurs for andre virksomheter (f. eks.skoler, bedrifter og andre) som blir rammet av ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser.
  •  Kriseteamet kan på eget initiativ ta kontakt med personer eller virksomheter hvor det foreligger behov for akutt hjelp

Lokale vakttelefoner

Enhet:Telefon:Informasjon:
Barnevernvakt46 95 57 76Fauske
Legekontor, Straumen75 68 51 40 
Øyeblikkelig hjelp i kontortiden75 68 51 40(innvalg 1)
Legevakt116 117 
Vakttelefon teknisk/næring41 60 48 59 
Sørfold eldresenter91 10 47 72 

Henvendelser angående vilt

Henvendelsesårsak:Telefon:Informasjon:
Viltpåkjørsel/viltulykke02800Politiet
Andre henvendelser om vilt/skadet viltMobil: 90 50 60 96
E-post: gbj@sorfold.kommune.no
Kommunens viltansvarlig