Studenthjemmets adresse er John Colletts allé 110, 0870 OSLO. 
Telefon: 22 23 34 51

Søknad sendes direkte til studenthjemmet på e-post hybel@nnse.no eller til Sørfold kommune på epost post@sorfold.kommune.no.

Frist for søknad til kommunen er 20.6.2024.

Søknadsskjema som benyttes finnes på nettsida til Nordnorsk Student- og Elevhjem.