Tiltaket omfatter nærmere bestemt legging/senking av en sjøvannsledning mellom Straumen og Tørfjorden, samt legging/senking av en stikkledning til Langstrand. Sjøvannsledningen er ca. 9 500 m lang og vil legges ned til ca. 105 meters dybde. Stikkledningen til Langstrand er ca. 600 m lang og vil legges ned til ca. 5 meters dybde.

Entreprisen for legging av sjøledningene er tildelt FDA. Selskapet vil bruke servicefartøyet FDA Mimmi til å gjennomføre oppdraget. Oppstart av arbeidet vil være allerede i uke 29 og vil pågå de neste ukene.

Underveis i arbeidet vil FDA ha løpende dialog med aktører som kan berøres av anleggsarbeidet som Tørfjorden Båtforening, Straumen båtforening og Elkem. Aktørene vil bli informert om FDA sine arbeider og tidspunkter. Det er også en samordning med andre entreprenører som jobber i området.

– Målet er at jobben gjennomføres på en planlagt og smidig måte som hensyntar båttrafikk og alle andre berørte parter. Vi ser fram til å komme i gang med oppdraget med å legge ny vannledning, sier Tom-Rune Eliseussen, daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS