Det er lærer ved skolen, Ernst Piel, som har fått tilbud og takket ja til stillingen. Denne har vært utlyst i flere runder før man lyktes med ansettelsen, men nå er den altså besatt, og skolen får en rektor som kjenner både skolen, ansatte og elever etter flere år som lærer her.
Ernst har bred erfaring fra offentlige forvaltningsoppgaver, det private næringslivet, og vært lærer i mange år.

Vi ønsker Ernst Piel lykke til med den nye stillingen ved Straumen skole!