Næringsfondet skal bidra til utvikling

Sørfold kommune har øremerkede midler til næringsutvikling. Kommunens næringsfond (kraftfond) er basert på grunnkapital innbetalt av Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget.

Vedtektene for fondet er vedtatt av kommunestyret.

Vedtekter næringsfond Sørfold kommune.

Elektronisk søknadsskjema næringsfond finner du her.
 

  • Næringsfondet skal fortrinnsvis benyttes til tiltak som kan fremme næringslivet og derigjennom trygge arbeidsplasser og bosetting i Sørfold kommune.
  • Tildelingen skjer i henhold til vedtekter for fondet og EØS-regelverket.
  • Næringssjef Gerd Bente Jakobsen kan gi nærmere opplysninger og veiledning i utfylling av søknadsskjemaet. 
    Hun kan treffes på tlf. 905 06096 eller på E-post: gbj@sorfold.kommune.no
  • Midlene vil bli fordelt i formannskapet, som er næringsstyre.

Søknadsfrist: 7. mars 2024.