En annerkjennelse til de som satser og tar ansvar for fremtiden

Gjenbruksuka skal gi Salten-regionen et felles løft i den grønne omstillingen, ved å motivere husholdninger, næringsliv og offentlig forvaltning til å ta nye steg, mot sirkulærøkonomien og lavutslippssamfunnet. Videre skal den skape større bevissthet, engasjement og mer kunnskap om hvordan de store klima/miljøutfordringene henger sammen med vårt private og offentlig forbruk, og vise fram sirkulære forretningsmodeller og nettverk som styrker grønn konkurransekraft og et attraktivt, bærekraftig næringsliv i Salten.  

- Med denne prisen kan vi løfte frem det gode arbeidet som gjøres i næringslivet innen grønn omstilling i regionen, hylle de som satser, samt vise muligheter og motivere til endring fra en lineær til en mer sirkulær praksis, sier Carina Rist, prosjektleder for Gjenbruksuka.

 

Ni finalister skal kjempe om tittelen - Sirkulær bedrift Salten 2024

Det skal utnevnes en vinnerkandidat i hver Salten-kommune, som går videre til finalen hvor Sirkulær bedrift Salten 2024 skal kåres. Vinneren blir kunngjort fredag 20. september, under selve Gjenbruksuka. 

Prisen deles ut av Gjenbruksuka, og juryen består av:

  • Per Gaute Pettersen - Daglig leder i Salten regionråd
  • Liv Bente Kristoffersen - Avdelingsleder for Industri, Marin og Maritim Sektor i Innovasjon Norge
  • Marthe Tverbakk Tjærandsen - Rådgiver i KPB/Inkubator Salten
  • Alf Kenneth Johansen - Rådgiver Marin og industriell næringsutvikling i Nordland Fylkeskommune
  • Anne Lise Solås - Leder for Salten Næringsnettverk
  • Lars Morten Lundbakk- Banksjef Salten Helgeland Bedrift i DNB
  • Carina Rist - Prosjektleder for Gjenbruksuka

 

Hvem mener du bør vinne denne prisen? 

— Vi ønsker å vise bredden i omstillingsarbeidet, og håper vi får inn mange nominasjoner i alle ni Salten kommunene. Alle som ønsker å nominere en verdig vinner, kan sende inn navn på kandidat og en begrunnelse for hvorfor man mener at nettopp denne aktøren fortjener en utmerkelse, avslutter Rist.

Les mer om prisen og send inn din nominasjon her 

Frist for å nominere kandidater er 27.08.2024. Det er mulig å nominere flere virksomheter, men kun én virksomhet per skjema.