Sørfold eldresenter er lokalisert på Straumen. Tjenestetilbudet ved Eldresenteret består av 12 sykehjemsplasser, herunder korttid og langtidsplasser. Dette inkluderer hjerterommet som brukes til pleie av pasienter i livets sluttfase. 

Vi har i tillegg 2 plasser prioritert til kommunal akutt døgnenhet (KAD) og en leilighet som er tilrettelagt og forbeholdt rehabiliteringspasienter. Sørfold eldresenter er kommunens rehabiliteringsenhet. 

Som medarbeider hos oss vil du få en variabel arbeidsdag med mulighet for faglig utvikling.

Les mer om stillingene og søk via lenke på nettsida hos Jobbnorge.no.

Velkommen som søker til Sørfold kommune!