Pengene skal komme barn og unge under 20 år til gode.

Midlene skal gå til aktivitetsfremmende utstyr, aktivitet, kunst, arrangement eller kurs, men ikke til vanlig drift som lønn, husleie, strøm og lignende.
Ungdom skal delta aktivt i planleggingen og gjennomføringen.

Søknadsfrist er 11. juni.

Det er ønskelig at søker presenterer prosjektet i ungdomsrådets møte onsdag 12. juni kl 09.30.

Retningslinjer for bruk av Sørfold ungdomsråds tilskuddspott.

Saksfremlegg - retningslinjer for bruk av Sørfold ungdomsråds tilskuddspott.
 

Søknaden sendes til Sveinar Aase:

E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune

Mobil: 41 33 94 05