Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jegerprøven

Generelt

Oppdatert: 2022-05-09T13:22:57.000+00:00

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Pris

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr.

Partnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Regelverk

Kommunen har myndighet til å gjennomføre jegerprøveeksamen. Se spesielt 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 10.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Ta kontakt med kommunen din for å melde på kurs.