Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prisregulativ 2024

Priser og gebyrer

Utleie kommunale bygg

Skoler og oppvekstsenter

Rom/byggPris pr gang
Kjøkken/skolekjøkkenKr 416,-
Lokaler med kjøkken som leies samletKr 624,-
GrillhusKr 312,-
Gymsal Nordsia oppvekstsenter og Mørsvik skole*Kr 600,-
Miljørom Mørsvik skole*Kr 800,-

Vederlagsfritt til samarbeidsutvalg, elevråd, ungdomsråd og lag/foreninger hjemmehørende i Sørfold.
*Kommunestyret fastsetter betalingssats i mars 2024.

Bakeriet

Leieprisen gjelder inntil 2 døgn.

ArealPris
Bakeriet, lokaler i sokkeletasje1 068,-

Lakselva

Gratis for lag og foreninger i Sørfold.
*Kommunestyret fastsetter utleiesats i mars 2024. 
Betaling iverksettes ikke før lokalene er utbedret.

ArealPris
Utleiepris banenKr 0,-
Bane og garderobeanlegg*Kr 600,-

Rådhussal, kantine og kjøkken

Inntekstgivende arrangementer

Forestillinger, dansefester, offentlige fester, tegnefester, kafe, messer o.l.

RomPris pr døgn
Storsal, kjøkken, kantine/møteromKr 3.763,-
Storsal, kjøkkenKr 3.314,-
StorsalKr 2.753,-
Kjøkken/kantine/møterom/vestibyleKr 1.854,-
Kantine/møterom/kjøkkenKr 1.516,-
VestibyleKr  955,-
KjøkkenKr  858,-
Kantine/møteromKr 1.068,-

Private selskaper

(bryllup, konfirmasjon og andre selskaper)
Prisene gjelder utleie inntil 2 døgn. Overstiges dette betales 25% mer. Dele kjøkken med andre leietakere; kr 200,- i avslag leieprisen.

Rom

Pris pr. 2 døgn
Utleie inntil 2 døgn. Overstiges dette betales 25% mer. Dele kjøkken med andre leietakere; kr 200,- i avslag leieprisen.  
Storsal, kjøkken, kantine/møteromKr 4.606,-
Storsal, kjøkkenKr 3.314,-
Kantina/møterom/kjøkkenKr 1.854,-
Vestibyle/kjøkkenKr 1.516,-
Møterom/kjøkkenKr 1.516,-
MøteromKr  955,-
KjøkkenKr  562,-

Annen ikke-inntekstgivende bruk

Minnesamvær faller inn under denne kategorien. 
Lag og foreninger utenom Sørfold som leier til seminarer o. l. 

Rom

Pris
Storsal, kjøkken, kantine/møteromKr 1.854,-
Storsal, kjøkkenKr 1.516,-
StorsalKr 1.405,-
Kantine/møterom/kjøkkenKr 1.068,-
KantineKr  955,-
MøteromKr  955,-
KjøkkenKr  858,-
VestibyleKr  955,-

Røsvik samfunnshus og gymsal

Leiepris (gjelder for 2 døgn)Pris
Gymsal inkl kjøkkenKr 1.741,-
Samfunnshus og kjøkkenKr 1.293,-
Hele husetKr 2.303,-

Sørfoldhallen

ArealTimepris, voksne
Barn/ungdom leier gratis 
Hele hallenKr 260,-
2/3 av hallenKr 170,-
1/3 av hallenKr 115,-
Speilsalen*Kr 115,-

*Kommunestyret fastsetter betalingssats i mars 2024

HelgearrangementPris per dag
Idrettsarrangement for voksneKr 3.700,-
Kommersielle arrangement for voksneKr 5.200,-
Idrettsarrangement for barn/ungeKr 1.600,-

Basseng

LeiePris 
Bassengbursdag*Kr 500,- 

*Kommunestyret fastsetter leiepris i mars 2024.
I tillegg er det i instruks for badevakter et punkt om at elever under 10 år skal ha følge av voksen over 18 år.

Kulturskole

Priser for undervisning

Her er oversikt over priser som gjelder for Kulturskolen for 2024.

 • Det kan også søkes om friplass for elever under 18 år dersom samlet inntekt for foresatte er på under 4 G, eller dersom det foreligger andre momenter som har betydning for foresattes økonomiske situasjon. 
  Det må søkes om friplass foran hvert skoleår.
 • Det gis 50% søskenmoderasjon og flerfagsmoderasjon for elever som deltar på flere fag
 • Det gis ikke moderasjon for voksne, gruppeundervisning eller kortkurs.
Kulturskolen 2024Pris
Vår 
Fullpris undervisningKr. 1.282,-
Utvidet undervisning/fordypningKr. 513,-
VoksneKr. 1.738,-
GrupperKr. 648,-
Kortkurs 8 ukerKr. 385,-
Høst 
Fullpris undervisningKr. 1.282,-
Utvidet undervisning/fordypningKr. 513,-
VoksneKr. 1.738,-
GrupperKr. 648,-
Kortkurs 8 ukerKr. 385,-

Barnehage

Foreldrebetaling

Hva koster en barnehageplass?

 • Hel plass: kr. 3.000,- (fra 1.8.2024 blir prisen nedsatt til kr. 1.500,-).
 • Kostpenger kommer i tillegg.
 • Halv plass: kr. 1.500,- (fra 1.8.2024 blir prisen kr. 750,-).
 • Kjøp av enkeltdager: Kr. 205,- pr. dag (30% moderasjon for det andre barnet).

For sen henting

Gebyr ved for sen henting, - kr. 205,-.
Ved gjentakende for sen henting, økes betalingen til kr. 513,-.

Søskenmoderasjon

 • Det gis 50% søskenmoderasjon, 50% på det andre barnet, og på det tredje barnet og oppover.
 • Fra og med 1. august 2024 er søskenmoderasjonen 30%.

SFO

Betalingssatser SFO Sørfold kommune

Sørfold kommune har tilbud om skolefritidsordning for elever 1.- 4. klasse, organisert etter ulike modeller. 

Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordningen mellom barnehage og SFO har opphørt.

Semester og trinn/varighetPris
SFO vår 2024

 

1.-2. trinn med gratis og full plass (over 12 timer)Kr. 1.139,- pr måned
3.-4. trinn under 12 timerKr. 1.282,-
3.-4. trinn over 12 timerKr. 2.277,-
  
SFO høst 2024Pris
1.-3. trinn med gratis og full plass (over 12 timer)Kr. 1.139,-
4. trinn under 12 timerKr. 1.282,-
4. trinn over 12 timerKr. 2.277,-

Elever på 1. og 2. trinn

Elever på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis SFO pr. uke.

Helse og omsorg

Opphold institusjon

Korttidsopphold og langtidsopphold faktureres etter statens satser. 

Korttidsopphold (KTO): kr 193,- pr døgn.

Dagopphold: 110,- pr dag/natt.

Sykestue (KAD) faktureres ikke.

Avlastningsopphold faktureres ikke.

Fribeløp ved beregning av egenandel for langtidsopphold (LTP) i 2024: kr 10.000,-.

Middagsombringing

Middag /m utkjøring kr. 121,-.

Prisen er med eller uten dessert. 

Praktisk bistand

1 G = 118.620,-Nettoinntekt2024
Under 2 G<237.240kr. 230,- pr mnd. 
2-3 G237.241 - 355.860kr. 127,- pr time
3-4 G355.861 - 474.480kr. 145,- pr time
4-5 G474.481 - 593.100kr. 223,- pr time
Over 5 G> 593.101kr. 252,- pr time
 Det er ikke tak for egenandel på hjemmehjelp