Bilde av en biotitt - mineral

Nr. 1 - Biotitt, glimmer

Mineral:Funnsted:Eier:
Biotitt, glimmerGyltvikfjellet, SørfoldLars Kr. Evjenth

Biotitt er en fellesbetegnelse for de mørke mineralene innenfor glimmergruppen, med den generelle kjemiske formel K(Mg, Fe, Al)3Si3O10(OH,F)2.
Biotitt er et vanlig mineral i mange metamorfe bergarter som glimmerskifer og magmatiske bergarter som granitt og trondhjemitt. En regner med at 7 prosent av jordskorpa består av biotitt. Noen av de største kjente biotittkrystallene er fra pegmatitter i Iveland, Aust-Agder, med en størrelse på opptil 7 m². (snl.no)

En aktinolitt, mineralstein

Nr. 2 - Aktinolitt, grå

Mineral:Funnsted:Eier:
Aktinolitt, gråStraumen, SørfoldDieter Reuter

Aktinolitt er et lys grønt til grågrønt mineral i amfibol-gruppen. Mineralet er et vanlig i Norge og er karakteristisk for lav og middel-metamorfe bergarter, som blant annet i grønnskifere.
Mineralet har kjemisk formel Ca2(Fe, Mg)5Si8O22(OH)2. Aktinolitt er en klinoamfibol, som er en blanding av endeleddene magnesiumrik tremolitt og jernrik ferro-aktinolitt.

Navnet kommer av det greske aktis som betyr stråle. Mineralet er også omtalt som «strålstein», og en finfibrig hårete asbestvariant blir ofte omtalt som byssolitt. (snl.no)

Almandin - granat mineral

Nr. 3 - Almandin, granat

Mineral:Funnsted:Eier:
Almandin, granatBuvika, SørfoldDieter Reuter

Almandin er det mest utbredte mineralet i granatgruppen. Det har en dyprød farge, og kan brukes som smykkesten. Almandin er en granat i pyralspitt-serien og danner ofre kjemiske blandingsrekker med granatene spessartin og pyrop.
Store krystaller på over 10 cm er blant annet kjent fra Fauske, Nordland, Nesodden samt mange andre steder i Norge.

Navn trolig etter byen Alabanda i Lilleasia. Kjemisk formel: Fe3Al2(SiO4)3. (snl.no)

 

Mineral - aktinolitt med kobberkis

Nr. 4 - Aktinolitt med kobberkis

Mineral:Funnsted:Eier:
Aktinolitt med kobberkisSulitjelma, FauskeDieter Reuter

Aktinolitt er et lys grønt til grågrønt mineral i amfibol-gruppen. Mineralet er et vanlig i Norge og er karakteristisk for lav og middel-metamorfe bergarter, som blant annet i grønnskifere.
Mineralet har kjemisk formel Ca2(Fe, Mg)5Si8O22(OH)2. Aktinolitt er en klinoamfibol, som er en blanding av endeleddene magnesiumrik tremolitt og jernrik ferro-aktinolitt.

Navnet kommer av det greske aktis som betyr stråle. Mineralet er også omtalt som «strålstein», og en finfibrig hårete asbestvariant blir ofte omtalt som byssolitt. (snl.no)

Grønn tremolitt, mineral

Nr. 5 - Tremolitt, grønn

Mineral:Funnsted:Eier:
Tremolitt, grønnRognan, SaltdalDieter Reuter

Tremolitt, hvitt til grått mineral som tilhører amfibolgruppen. Mineralet er et kalsium-magnesiumsilikat som danner en blandkrystallserie med den jernrike aktinolitt. Kjemisk formel er Ca2Mg5Si8O22(OH)2.
Tremolitt forekommer som stråleformede aggregater og i fibrig form (asbest). Det finnes i lavmetamorfe bergarter som dolomittmarmor (for eksempel i Nordland) og talkskifer. (snl.no)

Mienral - diopsitt med clinozoisitt
6a - Diopsitt med clinozoisitt fra Saltdal

Nr. 6 - Diopsid med Clinozoiositt

Mineral:Funnsted:Eier:
6a - Diopsid med ClinozoiosittSaltdalDieter Reutert
6b - DiopsidSaltdalDieter Reuter
Mineral - diopsitt
6b - Diopsitt fra Saltdal

Diopsid, grønnlig mineral i pyroksen gruppen. Det krystalliserer monoklint og har kjemisk sammensetning CaMgSi2O6. Diopsid forekommer i forskjellige metamorfe bergarter, særlig i hornfels og skarn. En særlig vakker gressgrønn, kromholdig diopsid opptrer i olivinsteiner på Sunnmøre.  (snl.no)

Kalsitt-krystall

Nr. 7 - Kalsittkrystall

Mineral:Funnsted:Eier:
7a - Kalsittkrystall Straumen, SørfoldDieter Reuter
7b - KalsittkrystallStraumen, Sørfold Dieter Reuter

Kalsitt, utbredt mineral som i ren tilstand er fargeløst eller hvitt, men som ofte er farget av forurensninger. Kjemisk er kalsitt et kalsiumkarbonat, CaCO3, som bruser i kald, fortynnet saltsyre. Mineralet spalter i tre retninger etter romboederet, med en kantvinkel på 75°. 

Islandsk spat eller dobbeltspat er meget ren og gjennomsiktig kalsitt som brukes i optiske instrumenter (nicolprisme, og annet). Slik kalsitt finnes blant annet ved EskifjörðurIsland, hvor en romboedrisk krystall ble målt til 6 × 2 m. Kalsitt viser høy dobbeltbrytning (0,172) og studier av kalsitt førte til oppdagelsen av lysets polarisasjon (E. L. Malus, 1808). Om anvendelse ellers, se under kalkstein. (snl.no)

Kalsitt-krystall
Stein med diverse mineraler

Nr. 8 - Biotitt, kalsitt, dolomitt og ruril

Mineral:Funnsted:Eier:
Biotitt, kalsitt, dolomitt og ruril(?)Straumen, SørfoldDieter Reuter

Biotitt er en fellesbetegnelse for de mørke mineralene innenfor glimmergruppen, med den generelle kjemiske formel K(Mg, Fe, Al)3Si3O10(OH,F)2.
Biotitt er et vanlig mineral i mange metamorfe bergarter som glimmerskifer og magmatiske bergarter som granitt og trondhjemitt. En regner med at 7 prosent av jordskorpa består av biotitt. Noen av de største kjente biotittkrystallene er fra pegmatitter i Iveland, Aust-Agder, med en størrelse på opptil 7 m². (snl.no)

Dolomitt, mineral som består av kalsium-magnesium-karbonat. Det har stor likhet med kalsitt (kalkspat), men kan skilles fra dette ved at det ikke bruser i kald, fortynnet saltsyre.

 

Stein med røykkvarts, kalsitt og dolomitt

Nr. 9 - Røykkvarts med kalsitt og dolomitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Røykkvarts med kalsitt og dolomittStraumen, SørfoldDieter Reuter

Røykkvarts, en brunlig farget varietet av mineralet kvarts, kan også være nesten svart (morion). Fargen skyldes gitterdefekter oppstått i forbindelse med naturlig radioaktiv bestråling eller oppvarming. Røykkvarts kan også lages kunstig ved radioaktiv påvirkning eller oppvarming av fargeløs kvarts.

Røykkvarts brukes som smykkesten, til dels under det villedende navnet 'røyktopas'.
Kjemisk formel: SiO2.

Mineralstein med anhydritt

Nr. 10 - Anhydritt

Mineral:Funnsted:Eier:
AnhydrittSulitjelma, FauskeDieter Reuter
Mineralstein - Kobberkis og pyritt

Nr. 11 - Kobberkis og pyritt

Mineral:Funnsted:Eier:
Kobberkis og pyrittSulitjelma, FauskeDieter Reuter
Kalsitt med dolomitt og pyritt

Nr. 12 - Kalsitt med dolomitt og pyritt

Mineral:Funnsted:Eier:
Kalsitt med dolomitt og pyrittStraumen, SørfoldDieter Reuter
Kalsitt og dolomitt med kloritt

Nr. 13 - Kalsitt og dolomitt med kloritt

Mineral:Funnsted:Eier:
Kalsitt og dolomitt med klorittStraumen, SørfoldDieter Reuter
Albitt dekket med kloritt

Nr. 14 - Albitt dekket med kloritt

Mineral:Funnsted:Eier:
Albitt dekket med klorittSulitjelma, FauskeDieter Reuter
Kvarts på kalsitt og dolomitt

Nr. 15 - Kvarts på kalsitt og dolomitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Kvarts på kalsitt og dolomittStraumen, SørfoldDieter Reuter
Biotitt med kalsitt

Nr. 16 - Biotitt med kalsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Biotitt med kalsittStraumen, SørfoldDieter Reuter
Klinozoisitt med diopsitt

Nr. 17 - Klinozoisitt med diopsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Klinozoisitt med diopsittSaltdalDieter Reuter
Tremolitt, sort

Nr. 18 - Tremolitt, sort

Mineral:Funnsted:Eier:
Tremolitt, sortRognan, SaltdalDieter Reuter

Nr. 19 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 20 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 21 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 22 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 23 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 24 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 25 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 26 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 27 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 28 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 29 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 30 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 31 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 32 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 33 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 34 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 35 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   
Turmalin

Nr. 36 - Turmalin

Mineral:Funnsted:Eier:
TurmalinSuorravaara, SverigeDieter Reuter
Andraditt granat med kvarts

Nr. 37 - Andraditt granat med kvarts

Mineral:Funnsted:Eier:
Andraditt granat med kvartsGrua, NorgeDieter Reuter
Andraditt granat med kvarts

Nr. 38 - Andraditt granat

Mineral:Funnsted:Eier:
Andraditt granatGrua, NorgeDieter Reuter
Andraditt granat

Nr. 39 - Andraditt granat

Mineral:Funnsted:Eier:
Andraditt granatGrua, NorgeDieter Reuter
Andraditt granat

Nr. 40 - Andraditt granat

Mineral:Funnsted:Eier:
Andraditt granatGrua, NorgeDieter Reuter
Kalsitt

Nr. 41 - Kalsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
KalsittEifel, TysklandDieter Reuter
Kalsitt etter belysning med UV-lys
Rutil

Nr. 42 - Rutil

Mineral:Funnsted:Eier:
RutilSverigeDieter Reuter
Kalsitt

Nr. 43 - Kalsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
KalsittEifeil, TysklandDieter Reuter
Trilithionitt

Nr. 44 - Trilithionitt

Mineral:Funnsted:Eier:
TrilithionittSuorravaara, SverigeDieter Reuter
Tremolitt

Nr. 45 - Tremolitt

Mineral:Funnsted:Eier:
TremolittMo i Rana, NorgeDieter Reuter
Fluoritt

Nr. 46 - Fluoritt

Mineral:Funnsted:Eier:
FluorittSande, NorgeDieter Reuter
Barytt

Nr. 47 - Barytt

Mineral:Funnsted:Eier:
BaryttMarokko, AfrikaDieter Reuter
Turmalin

Nr. 48 - Turmalin

Mineral:Funnsted:Eier:
TurmalinIndiaDieter Reuter
Turmaliner fra Brasil

Nr. 49 - Turmalin - 3 stk

Mineral:Funnsted:Eier:
Turmalin - a, b og cBrasilDieter Reuter
Aktinolitt

Nr. 50 - Aktinolitt

Mineral:Funnsted:Eier:
AktinolittAltermark, RanaDieter Reuter

Nr. 51 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   
Azuritt

Nr. 52 - Azuritt

Mineral:Funnsted:Eier:
AzurittMechernich, TysklandDieter Reuter

Nr. 53 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 54 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 55 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 56 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 57 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 58 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 59 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 60 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 61 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 62 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 63 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 64 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 65 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 66 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 67 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 68 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   
Jernstein (Blodstein)

Nr. 69 - Jernstein (Blodstein)

Mineral:Funnsted:Eier:
Jernstein (Blodstein)Eifel, TysklandDieter Reuter
Kvartsgeode med kalsitt

Nr. 70 - Kvartsgeode med kalsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Kvartsgeode med kalsittIdar-Oberstein, TysklandDieter Reuter
Vulkansk glass

Nr. 71 - Vulkansk glass

Mineral:Funnsted:Eier:
Vulkansk glassEifel Gerolstein, TysklandDieter Reuter
Sodalitt

Nr. 72 - Sodalitt

Mineral:Funnsted:Eier:
SodalittMendig Eifel, TysklandDieter Reuter

Sodalitt i UV-Lys:
 

Sodalitt i UV-lys
Dioptas

Nr. 73 - Dioptas

Mineral:Funnsted:Eier:
DioptasTsumeb, Namibia, AfrikaDieter Reuter
Hematitt

Nr. 74 - Hematitt

Mineral:Funnsted:Eier:
HematittEifel Nickenich, TysklandDieter Reuter
Salt

Nr. 75 - Salt

Mineral:Funnsted:Eier:
SaltPhilipstal Werra, TysklandDieter Reuter
Pyromorfitt

Nr. 76 - Pyromorfitt

Mineral:Funnsted:Eier:
PyromorfittEifel, TysklandDieter Reuter
Hauyn

Nr. 77 - Hauyn

Mineral:Funnsted:Eier:
HauynEifel Mendig, TysklandDieter Reuter
Kalsitt med epidott (grønn)

Nr. 78 - Kalsitt med epidott (grønn)

Mineral:Funnsted:Eier:
Kalsitt med epidott (grønn)Nickenich, TysklandDieter Reuter

Under UV-lys:

Kalsitt med epidott under UV-lys

 

Etter UV-lys er slått av, gløder mineralet fortsatt:

Kalsitt med epidott som gløder etter UV-lys
Malakitt

Nr. 79 - Malakitt

Mineral:Funnsted:Eier:
MalakittMechernich, TysklandDieter Reuter
Røykkvarts på feltspat

Nr. 80 - Røykkvarts på feltspat

Mineral:Funnsted:Eier:
Røykkvarts på feltspatChemniz Sachsen, TysklandDieter Reuter
Agat

Nr. 81 - Agat

Mineral:Funnsted:Eier:
AgatSaarland, TysklandDieter Reuter
Kvarts

Nr. 82 - Kvarts

Mineral:Funnsted:Eier:
KvartsEifel, TysklandDieter Reuter
Ametyst

Nr. 83 - Ametyst

Mineral:Funnsted:Eier:
AmetystIdar Oberstein, TysklandDieter Reuter
Fuchsitt

Nr. 84 - Fuchsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
FuchsittSverigeDieter Reuter
Vesuvian

Nr. 85 - Vesuvian

Mineral:Funnsted:Eier:
VesuvianDrammen, NorgeDieter Reuter

Vesuvian-krystall:

Vesuvian-krystall
Eifelopal (regnbuelava)

Nr. 86 - Eifelopal (regnbuelava)

Mineral:Funnsted:Eier:
Eifelopal (regnbuelava)Wehr Eifel, TysklandDieter Reuter
Skriftgranitt

Nr. 87 - Skriftgranitt

Mineral:Funnsted:Eier:
SkriftgranittSuorravaara, SverigeDieter Reuter
Rosenkvarts

Nr. 88 - Rosenkvarts

Mineral:Funnsted:Eier:
RosenkvartsSverigeDieter Reuter
Agatgeode med kvarts og kalsitt

Nr. 89 - Agatgeode med kvarts og kalsitt

Mineral:Funnsted:Eier:
Agatgeode med kvarts og kalsittSaarland, TysklandDieter Reuter
Sirkon

Nr. 90 - Sirkon

Mineral:Funnsted:Eier:
SirkonSeiland, NorgeDieter Reuter
Rubin

Nr. 91 - Rubin

Mineral:Funnsted:Eier:
RubinFroland, NorgeDieter Reuter

Rubin i UV-lys:

Rubin i UV-lys

Nr. 92 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   
Rav

Nr. 93 - Rav

Mineral:Funnsted:Eier:
RavPrerow Østersjøen, TysklandDieter Reuter
Sanidin

Nr. 94 - Sanidin

Mineral:Funnsted:Eier:
SanidinWeibern Eifel, TysklandDieter Reuter
Thulitt

Nr. 95 - Thulitt

Mineral:Funnsted:Eier:
ThulittTrondheim, NorgeDieter Reuter

Nr. 96 -

Mineral:Funnsted:Eier:
   

Nr. 97 -

Mineral:Funnsted:Eier: