Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolemiljøet - Det fysiske miljøet

Generelt

Oppdatert: 2023-01-27T15:12:07.000+00:00

Beskrivelse

Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.

Skolebygget og uteplassen skal tilpasses alle elever, også de med funksjonsnedsettelse.

Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Skolen skal ta stilling til oppfordringen så fort som mulig og skal lage et skriftlig vedtak om saken.

Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk
Se spesielt
privatskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A
Praktiske opplysninger