Her får du lære å spille trompet/kornett. Timene kan være alene med lærer eller sammen med andre. 

Nedre aldersgrense er 2. klassetrinn.

Når vi spiller sammen utvikler vi oss fort, samtidig som det er gøy. Derfor lager vi ofte grupper der mange spiller og synger sammen før konsertene. 

Å øve hjemme er viktig, da blir du fort flink og da blir timene ekstra gøy.

Har du lyst til å ha timene sammen med en venn så kan dere skrive det i søknaden og dere kan få fellestimer.
Når du spiller et blåseinstrument er det også gøy og være med i korpset, dersom du melder deg inn i Straumen skole- og ungdomskorps så betaler de kulturskolekontingenten din mens du har begynneropplæringen.

Meld deg på kulturskolen her.

Trompet/kornett-lærer er Ole-Anders Seines
E-post: oaseines@sorfold.kommune.no