Før vigselen – bestill prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås, må ekteskapsvilkårene prøves. Brudeparet må derfor sende inn egenerklæring og forlovererklæring til sitt lokale skattekontor.

På bakgrunn av disse opplysningene vil Skatteetaten prøve om ekteskapsvilkårene i ekteskapsloven er oppfylt, og i så tilfelle utstede en prøvingsattest.

Les mer på skatteetatens nettsider:

Veien til ekteskapet – steg for steg

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
Original prøvingsattest skal sendes til Sørfold kommune:

Sørfold kommune
v/ servicekontoret
Rådhuset
8226 Straumen

Hvor foregår vielsen?

Vielsen foregår på Rådhuset, i møterom Siso.
Det er også mulig å benytte Rådhussalen, om ønskelig.

Ønskes annet lokale enn Rådhuset, kan dette avtales.

Vielsen er gratis, med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider eller lignende.

Hvem kan vie?

Vigselsmyndighet i kommunene er gitt til ordfører og varaordfører.

I tillegg kan kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet, få vigselsrett.

Kommunale vigslere kan vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. Dette innebærer at en vigsler også kan gjennomføre vigsler utenfor egen kommunes geografiske grenser og for andre kommuners innbyggere. Men det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.

Bestille tid

Dere bestiller tidspunkt ved å kontakte servicekontoret, tlf. 75 68 50 00 eller e-post post@sorfold.kommune.no

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten, vil dere motta en endelig bekreftelse på tidspunkt for vigselen samt diverse praktiske opplysninger. 

Prøvingsattesten må være mottatt av kommunen senest 3 uker før planlagt vigsel.

Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter.
Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest. 
Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten.

Borgerlig vigselsformular

Det borgerlige vigselsformularet er en tekst som vigsler leser under seremonien. Her finner du teksten på flere språk.

Last ned borgerlig vigselsformular som pdf (bokmål)

Last ned borgerlig vigselsformular som pdf (lulesamisk)