Utlagt dato:Navn på plan eller dokument:Frist for uttalelse:
04.04.20241. gangs behandling av planprogram for detaljregulering Trollbukta Industriområde, planID 202000216.05.2024
17.04.2024Søknad om akvakultur i Sørfold kommune - Sisomar AS, Trollbukta15.05.2024
20.03.2024Søknad om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider - E6 Megården - Sommerset (merknader sendes Statsforvalteren, se artikkel)30.04.2024

I skjemaet under her kan du legge inn din kontaktinformasjon (navn og epost), og notere dine kommentarer og merknader til ei høring/ettersyn.
Dine innspill blir sendt direkte til Sørfold kommune.