Utlagt dato:Navn på plan eller dokument:Frist for uttalelse:
22.05.2024Høring vedrørende navneleddet sommar-/sommer15.07.2024
24.06.2024Forslag til ny forskrift for tømming av slamanlegg i Sørfold kommune31.08.2024
10.07.2024Varsel om oppstart av kommunal planstrategi, 2025-202823.08.2024

I skjemaet under her kan du legge inn din kontaktinformasjon (navn og epost), og notere dine kommentarer og merknader til ei høring/ettersyn.
Dine innspill blir sendt direkte til Sørfold kommune.