Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023-2025

Ansattes representanter:

 • Hovedverneombud Dag Løvmo, leder, med vara Siri Evjenth
 • Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Katrin Elvebakk,  med vara Veronika Olsen
 • Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Kristin W. Johansen, med vara Hilde-Gunn Berg

Arbeidsgivers representanter:

 • Leder personal/organisasjon Lisbeth Bernhardsen, med  vara Kurt Hjelvik
 • Leder oppvekst og kultur Rita Rønnebu, , med  vara Liss Mona Abrahamsen
 • Leder pleie og omsorg Margunn Skjevik,  med vara Randi Langø

En representant fra bedriftshelsetjenesten, uten stemmerett.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.

Retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget,revidert 24.02.2023

Eldrerådet

Eldrerådet består av område-representanter valgt av eldrerådet, samt en politisk representant valgt av kommunestyret.

For området Mørsvik:
Astrid Eliassen fast medlem, representerer Sanitetsforeningen.
Gunn Isaksen varamedlem, representerer Grendelaget

Leirfjorden og Strøksnes Grendelag:
Oddbjørg Odden fast medlem, representerer Strøksnes Grendelag
Ann Katrin Sætrevik varamedlem, representerer Leirfjord Grendelag

Tidligere Tørfjorden og omegn Grendelag (nedlagt):
Tor Ankjell fast medlem, representerer Tørfjorden og omegn Grendelag (nedlagt)
Heidi Zakariassen varamedlem, representerer Tørfjorden og omegn Grendelag (nedlagt)

Straumenområdet:
Mariann Strømdal fast medlem, representerer Straumenområdet
Magne Johansen varamedlem, representerer Straumenområdet

Røsvik og omegn:
Ole Johan Larsen fast medlem, representerer Røsvik venneforening
Kjell Hansen varamedlem, representerer Røsvik Nærmiljøutvalg

Som politisk representant:
Katrin Elvebakk, AP - fast representant
Vegard Grovassbakk, SP - vararepresentant

Kontrollutvalget

Funksjon:Navn:Parti:
LederLena Cecilie Pedersen OsnesSp
 1. vara
 2. vara
Hege Ruud
Eivind Sande
Sp
NestlederHeidi SkogheimH
 1. vara
 2. vara
Eskil Pedersen
Zoy Lillegård
H
Fast medl.Idar MohaugAp
 1. vara
 2. vara
Svend Håvard Bakken
Lissbeth Andersen
Ap
Fast medl.Sylvi BrandsætherRødt
 1. vara
 2. vara
Terje Nystabakk
Oddbjørg Odden
SV
Fast medl.Daniel KoskinenSp
 1. vara
 2. vara
Robert Fredheim
Beate Breivik
Sp

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt.
Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. 
 
Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 

Kontaktinformasjon: Sekretariatet v/ Lars Hansen, tlf. 47037452, eller e-post post@sekretariatet.no

Lenke til møteplan og dokumenter.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Klagenemnd eiendomsskatteloven og Sakkyndig nemnds vedtak

Kommunestyret har valgt 5 representanter med personlige vararepresentanter til Klagenemnd eiendomsskatteloven og Sakkyndig nemnds vedtak for perioden 2023-2027:

FunksjonNavn:Parti:
1. LederRune EdvardsenAp
Personlig vara:Renate StoreideAp
2. MedlemMarit WestgårdAp
Personlig vara:Kristoffer OsbakkAp
3. MedlemEirik StendalRødt
Personlig vara: Linda ForsvikRødt
4. MedlemTommy PedersenH
Personlig vara:Eva Lund PedersenSp
5. MedlemLeif Arild NygårdSp
Personlig vara:Per ReffhaugSp

Kommunal klagenemnd

Følgende personer er av kommunestyret valgt som kommunal klagenemnd for perioden 2023 - 2027:

Funksjon:Navn:Parti:
1. LederBirgit Karlsen EiraAp
Personlig varaRenate StoreideAp
2. MedlemMarthe WoldRødt
Personlig varaTerje NystabakkSV
3. MedlemLeif Arild NygårdSp
Personlig varaTorstein InderbergSp

Representanter til diverse råd og styrer

Strandmyra borettslag:

Kolbjørn Mathisen

Vara: Katrin Elvebakk

 

Nasjonalpark og verneområdestyrer

Dette velges av Miljødirektoratet. Pr dato er ingen valgt.

 

Nordlandsmuseets råd:

Kolbjørn Mathisen

Vara: Katrin Elvebakk

 

Nordland nasjonalparksenters råd:

Kolbjørn Mathisen

Vara: Katrin Elvebakk

 

Salten friluftsråd - styret :

Velges av Salten regionråd. Pr dato er ingen valgt.

 

Salten kulturutvalg  - representant:

Rune Edvardsen

Vara: Marthe Wold

 

Salten kommunerevisjon - representantskapet: 

Lena Cecilie Pedersen Osnes

Vara: Heidi Skogheim

Vara: Daniel Koskinen

 

Salten kontrollutvalgservice - representantskapet:

Lena Cecilie Pedersen Osnes

Vara: Heidi Skogheim

 

IRIS Salten IKS - representantskapet:

Kolbjørn Mathisen og Gisle Hansen

Vara: Katrin Elvebakk

Vara: Bente Grovassbakk

Vara: Leif Arild Nygård

Vara: Sten Robert Hansen

 

Helse- og miljøtilsyn Salten - representantskapet:

Kolbjørn Mathisen

Gisle Hansen

Vara: Katrin elvebakk

Vara: Bente Grovassbakk

Vara: Sten Robert Hansen

Vara: Leif Arild Nygård

 

Salten Brann AS - representantskapet:

Kolbjørn Mathisen

Gisle Hansen

Vara: Katrin Elvebakk

Vara: Bente Grovassbakk

Vara: Sten Robert Hansen

Vara: Leif Arild Nygård

 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - representantskapet:

Kolbjørn Mathisen

Vara: Katrin Elvebakk

 

Salten regionråd kommunalt oppgavefellesskap og 
Salten regionråd interkommunalt politisk råd - representantskapet:  

Kolbjørn Mathisen

Sten Robert Hansen

Vara: Katrin Elvebakk

Vara: Bente Grovassbakk

Vara: Leif Arild Nygård

Vara: Beate Lill Pedersen

 

Oppnevningsutvalg for meklere i konfliktrådet:

Kolbjørn Mathisen

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Navn:Funksjon:Representerer:
Kristoffer Kobbelveid OsbakkLederAp
Anette JohansenNestlederLøvemammaene
Tor Arne AnkjellMedlemEldrerådet
Zoy Iren NatvigMedlemMental Helse Sørfold
Leif StrømdalMedlemHørselshemmedes landsforbund
Elisabeth PettersenMedlemUavhengig
Gunnar LarsenVaramedlemAp
Anniken Nygård SandeVaramedlemSp
Linn HimleVaramedlemAp

Samarbeidsutvalget for barnehage

Kommunestyret velger to representanter med vararepresentanter til Samarbeidsutvalget Straumen barnehage, jf Lov om barnehager §4.
Følgende representanter er valgt til SU for perioden 2023 - 2027:

1. Rune Edvardsen, AP
2. Anniken N. Sande, SP

Følgende vararepresentanter er valgt til SU:

Rigmor Johansen, AP
Beate Lill Pedersen, SP

Samarbeidsutvalget for skolene

Kommunestyret velger representant med vararepresentanter til Samarbeidsutvalg ved skoler og oppvekstsenter, jf Opplæringsloven §11-1.
Føløgende personer er valgt for perioden 2023 - 2027:

Representant i Samarbeidsutvalget Straumen skole: Katrin Elvebakk, Ap
Vararepresentant: Idar Mohaug, Ap

Representant i Samarbeidsutvalget Nordsia oppvekstsenter: Bente Grovassbakk, Ap
Vararepresentant: Lissbeth Andersen, Ap

Representant i Samarbeidsutvalget Røsvik oppvekstsenter: Øystein Vedal, SV
Vararepresentant: Marthe Wold, Rødt

Sakkyndig nemnd etter eiendomsskatteloven

Kommunestyret har valgt 3 representanter med personlig vararepresentanter til Sakkyndig nemnd etter eiendomsskatteloven for perioden 2023-2027. Kommunestyret har også valgt leder og nestleder.

Funksjon:Navn:Parti:
1. LederTor AnkjellAp
Personlig varaFinn Arne MoenAp
2. NestlederTerje NystabakkSV
Personlig varaBirgit Karlsen EiraAp
3. MedlemGisle HansenUavhengig
Personlig varaEivind SandeSp
Ungdomsrådet 2023-2027
Foto: Eva Winther/Saltenposten.

Ungdomsrådet

Dette er medlemmene i Sørfold ungdomsråd 2023-2027.

Foran fra venstre: Paulo Vitor Pereira Rocha, Miriam Elvira Reiss, Kaspars Minzars.  
Bak fra venstre: Fadejs Pesko, Mahir Abdurrahman, Maren-Andreá Engan (leder), Rebekka Osbakk (nestleder), Tilde Sofie Moen

Ungdomskoordinator i Sørfold kommune er Sveinar Aase.
Mobil: 41 33 94 05
E-post: sveinar.aase@sorfold.kommune.no
 

Navn:Funsjon:Kontakt:
Maren-Andreá EnganLederMobil: 47 37 52 68
E-post: marenandrea@gmail.com
Rebekka OsbakkNestleder 
Paulo Vitor Rocha PereiraMedlem 
Miriam Elvira ReissMedlem 
Tilde Sophie MoenMedlem 
Mahir Abdurrahman AliMedlem 
Fadejs PeskoMedlem 
Kaspars MinzarsMedlem 
Rebekka OsbakkMedlem 
Mali Storeide OlsenVaramedlem 
Olivia AndreassenVaramedlem 
Joakim Strand MathisenVaramedlem 
Abbas JemmoVaramedlem 
Anna ReffhaugVaramedlem