Sørfold Arbeiderparti

Leder:          Kolbjørn Mathisen.
Nestleder:   Unn Karin Pedersen


Sørfold Senterparti

Leder:           Leif Arild Nygård
Nestleder:    


Sørfold Høyre

Leder:           Sten Robert Hansen
Nestleder:    


Sørfold SV

Leder:  Terje Nystabakk
Nestleder: Emilie Solvang Kristoffersen
 

Rødt Sørfold

Leder:     Marthe Wold