Overnatting i Lappvika

Fra fjorårets friluftsfestival på Strøksnes, der denne gjengen overnattet i Lappvika i telt.

Ta gjerne med kveldsmaten

Det er Strøksnes grendelag som inviterer til måneskinnstur.

–  Ta gjerne med kveldsmaten, for vi fyrer inne i grillstua og ute i bålpanne, skriver de i invitasjonen. Aller er velkomne, og dette skjer altså lørdag 23. januar kl. 18.00, med oppmøte og start ved Strøksnes handel.