Dette er Sørfold Ungdomsråd 2017/2018: F.v. Sander Myhr Bjørknes (Røsvik skole), Tormod Mørsvik (Nordsia oppvekstsenter og rådets leder), Shanett O. Dahlskjær (Straumen skole), Nora Kjær Olsen (Røsvik skole), Mikael Jensen (Straumen skole), Gaute Ruud Sevaldsen (Nordsia oppvekstsenter) og Nora Dervola Vollan (Straumen skole). Sistnevnte er vara for Brian G. Nordhei.

Midlene skal fremme aktivitet og trivsel

Sørfold ungdomsråd (SUR) er et kommunalt utvalg som arbeider med ungdomssaker, og som består av 7 representanter valgt av elevrådene ved ungdomsskolene i kommunen.

For 2018 har SUR en tilskuddspost på kr. 25.000 som kan deles ut til aktivitets- / trivselsfremmende tiltak for barn og ungdom. 

Søkere kan være elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger som ønsker å gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn/unge.

Det kan ikke søkes om støtte til klasseturer, medlemsturer i lag/ forening eller til undervisningsutstyr.

Søknader må signeres av både en voksen og et barn/en ungdom. 

Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum, hva dere skal gjøre og begrunnelse for tiltaket.

I søknaden føres det opp det kontonummer som et eventuelt tilskudd skal utbetales til. 

Søknaden må være innsendt til Sørfold Ungdomsråd, Rådhuset 8226 Straumen  eller til steinar.strand@sorfold.kommune.no  seinest 10. mai 2018.  

Har dere spørsmål?

Kontakt Steinar Strand, tlf. 756 85 334/ 476 34955 eller send en e-post til adressen som står to linjer lenger opp.