Sørfold Ungdomsråd 2015 - 2016

Sørfold Ungdomsråd 2015 – 2016: F.v. Hanna Thuv (leder), Ylva E. Koskinen, Camilla-Emilie Hansen, Eirik Bendiksen, Simen Engan, Pål Reffhaug, Audun Ruud Sevaldsen og Odin Wold Gleinsvåg.

Viktig med god informasjon

Til nå har rundt 50 kommuner bestemt at nedre aldersgrense skal være 16 år for folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

– Dette bør Sørfold også gjøre, sier Sørfold ungdomsråd i en enstemmig uttalelse. De hadde møte 9. mars.

–  Men før dette er det viktig med god informasjon, og at skolene har kommunereformen som tema, slik at de unge har forutsetning for å mene noe i denne viktige saken, sier ungdomsrådet.

De ønsker at kommunen organiserer et åpent møte hvor det legges opp til informasjon, og debatt mellom flere deltakere som kan fronte sitt syn.

Kommunen fastsetter aldersgrense

Søndag 29. mai skal Sørfolds  befolkning gi sitt råd til kommunestyret i det viktige spørsmålet: Skal Sørfold fortsatt bestå som egen kommune eller slå seg sammen med andre?

Hvem skal få anledning til å delta i denne avstemningen, kun de som fra før av har stemmerett, eller skal også unge fra og med 16 år inkluderes?

Positivt innstilling fra rådmannen

Dette er det opp til den enkelte kommune å bestemme. Saken kommer opp i valgstyret (formannskapet) 30. mars, og går videre til kommunestyret 12. april for endelig avgjørelse.

Rådmannen støtter ungdomsrådets syn, og skriver i sin innstilling at de som fyller 16 og 17 år i 2016 bør få stemme, i tillegg til de som har stemmerett fra før av.