Med dagens motto som parole gikk elever og ansatte ved Straumen skole i tog langs 17. mai-ruta fra skolen, via Myre aktivitetspark og med avslutning ved Bakeriet.

Med i toget var også ansatte i kommunens helse – og omsorgstjeneste.

De minste barna var innom Sørfold eldresenter for å underholde.

På Bakeriet ble det servert kake, saft og kaffe, og utenfor Coop Prix sto Mental Helse Sørfold på stand samme med representanter fra psykisk helsetjeneste.

Godt oppmøte på Strøksnes

Godt oppmøte på Strøksnes

På Strøksnes samlet Mental Helse og lokale ildsjeler ca. 35 personer. Kaffe og kaker på butikken sto på programmet sammen med informasjon om dagens tema, og det var også laget en quiz-løype i anledning dagen.

–Tema for årets Verdensdag var Løft blikket, vi trenger hverandre. Med andre ord: Vis omtanke for andre.

I tråd med dette ble det kjørt ut og servert kake til hjemmeboende på Strøksnes som hadde problemer med å komme seg til arrangementet, forteller Karianne Pedersen.

Kake på Strøksnes

Sørfold eldresenter sørget for nydelig kake

Hun er sykepleier tilknyttet kommunens avdeling for habilitering og psykisk helse og koordinator for opplegget rundt Verdensdagen.

Røsvik: Barn besøkte sykehjemmet med sang og dans

Barn besøkte Sørfold sykehjem

I Røsvik fikk sykehjemmet besøk av barn fra barnehage og småskole, som underholdt med sang og dans. Det vanket også kaffe og kake til beboerne.

Skole og barnehage på sykehjemmet

Barn fra Løkta barnehage og Røsvik skole besøkte Sørfold sykehjem.

Helsesykepleiere og kommunepsykolog besøkte samtlige tre skoler i kommunen og informerte om verktøy for å motvirke utenforskap.

Takk til alle som bidro

Karianne Pedersen kan oppsummere dagen som meget vellykket og har mange å takke.

–Sørfold eldresenter med sin kokk som bakte nydelige kaker til markeringen. Takk også til Strøksnes Handel og Coop Prix Straumen som ga oss flotte fruktkurver til gevinster.

Og takk til alle som bidro med skyss og praktisk hjelp og gjorde det mulig å markere 30-årsjubileet for denne viktige dagen, sier hun.