Jarand Gjestland

Helsesjef og kommunelege Jarand Gjestland (arkivfoto).

Ser behov for rydding i avtaler

Av saken går det fram at rådmannen har tatt Gjestlands oppsigelse til etterretning, og har gitt ham frist til 28. februar med å trekke oppsigelsen.

–  Sørfold kommune ønsker i utgangspunktet ikke at Jarand Gjestland skal fratre sin stilling. Dog er det slik at den siste tiden har vist at det er behov for rydding i avtaler mellom kommunen og begge legene.

 Det er derfor ønskelig at det inngås nye avtaler, skriver rådmannen blant annet i sitt saksframlegg til kommunestyret. 

Gjestland har i dag følgende avtaler som eventuelt må reforhandles:

  • Fastlegeavtale
  • Arbeidsavtale helsesjef
  • Arbeidsavtale tilsynslege (2x13,3% stillinger)
  • Bilgodtgjørelse, kjøring hjem-arbeidssted
  • Avtale om veiledning av turnuslege
  • Per capita-tilskudd for begge legehjemlene (ligger i avtalen til kommunelege II)
  • Avtale om husleie og leie av hjelpepersonell m.v.

Her kan du lese hele saksutredningen til kommunestyret:

Saksframlegg kommunelege I

Stort engasjement

Det er ingen tvil om at Gjestland er en populær lege.

–  Vi må ikke miste kommunelegen vår, står det i oppropet som har samlet over 300 underskrifter.

Disse blir lagt fram for kommunestyret som referatsak i samme møte.