Det skal utføres veiforsterklning på deler av veien, dette er årsaken til veistengningen.

Utrykningskjøretøy kan passere.

Både fastboende og eiere av fritidsboliger er informert direkte via SMS-varsling.

Ved spørsmål, ring 905 62 969.