Næringslivet har også bidratt

Sørfjord & Omegn Skytterlag fikk spillemidler til nytt standplassbygg i 2019 med 692.000 kroner.

I tillegg bidrar Sparebanken med 250.000 kroner gjennom samfunnsløftet.

–Ellers har vi fått hjelp og støtte fra diverse bedrifter i Salten, forteller Thomas Sørfjord i Sørfjord & Omegn skytterlag.

–De som kan trekkes frem er Acustus, Mesterbygg Fauske, Salmobreed, Nord Salten Kraft og ISE AS, sier han.

Standplassbygget vil stå ferdig i løpet av året, med standplasser for rifleskyting 100 og 200 meter, samt innendørs miniatyrskytebane 15 meter.

Nå har laget fått ytterligere 92.000 kroner i spillemidler. Dette går fram av et brev fra Nordland fylkeskommune til Sørfold kommune.

Tilskuddet skal gå til nye elektroniske skiver for innendørsskyting.

Kulefang

Kulefang og ventilasjon for 15m. Her blir skivene snart montert. 

Utskifting av skiver nå er kostnadsbesparende

–De gamle skivene er basert på gammel teknologi. Hvis disse installeres i det nye standplassbygget, vil en utskifting av skiver i ettertid kreve ombygging av bakveggen. Dette vil medføre ekstra kostnader. Dersom utskiftingen foretas nå, vil det spare laget for både kostnader og arbeid.

Dette skrev kommunens saksbehandler Sylvi K. Brandsæther da søknad om utvidelse av tidligere søknad ble sendt inn.

Kommunestyret fulgte også opp med å sette prosjektet på førsteplass da de prioriterte søknader om spillemidler i desember 2020.

Å slippe godt forberedte søknader fra lag og foreninger fram på prioriteringslista er en innarbeidet tradisjon i Sørfold.

Dette fordi frivillige lag som regel er avhengig av spillemidler for å få realisert sine anlegg og prosjekter, mens kommunen kan finansiere egne anlegg over investeringsbudsjettet og få inn spillemidler i ettertid.

Skiver

Skivene er av typen Kongsberg Opticscore. Bilde fra leverandør.