Innvielse av gapahuk ved Rismålsvatnet august 2015

Ungdomslaget Vaaren har fått støtte fra fiskefond og friluftsfondfond til gapahuk ved Rismålsvatnet.  Dette er fra den offisielle åpningen i august 2015 – i drømmevær.

Formål som fikk støtte i 2015 og 1. halvår 2016:

  • Skar og Sørfjord grunneierlag fikk 7.000 kroner fra fiskefondet til naust ved Sørfjordvatnet. Dette som en tilleggsbevilgning til 20.000 kroner som ble bevilget i 2014.
  • Nytt turkart for Sørfold: Forskuttering av spilemidler 166.000 kroner.
  • Nordfjord grunneierlag fikk støtte til benker
  • Fauske og Sørfold Jeger- og fiskeforening fikk støtte til båt og helikoptertransport til Gjerdalsvatnet
  • Tangen proddukter fikk tilskudd til fiskestellstiltak i henhold til plan

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses 2. tildeling av årets fondsmidler. Grunneierlag, grendelag, lag og foreninger etc. kan søke.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 7. oktober 2016.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no