De neste dagene er det meldt relativt store nedbørsmengder i form av regn. Vi ber derfor innbyggerne holde et øye med stikkrenner, samt større og mindre bekkefar og lignende.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på telefon 416 04 859 hvis du registrerer unormale tilstander i denne forbindelse.

På forhånd takk for at du bidrar.