5 ukentlige samlinger i september og oktober

Kunnskap, støtte og fellesskap. 

Dette er mottoet når Pårørendeskolen i Indre Salten igjen kan invitere til 5 ukentlige kurssamlinger med oppstart 21. september, hver gang kl. 18.00 til 20.30.

  • Sted: Kantinen, administrasjonsbygget Fauske kommune.

Datoer og tema:

  • 21 september: sykdomslære ved sykehjemslege Nils D. Veraas.
  • 28 september: kommunikasjon ved Klaus Amundsen fra Kløveråsen.
  • 6 oktober:  Pårørendes rolle - ved Klaus Amundsen fra Kløveråsen.
  • 13 oktober: Lovverk og formaliteter rundt søknader og tilbud i kommunene, ved tildelingskontoret i Fauske kommune. Og Gode øyeblikk, som er et av tilbudene Fauske har.
  • 19 oktober:  Ergoterapeut Madeleine Birkelund informerer om hjelpemidler.  Margrethe Djupvik informerer om Solstua som er et tilbud i Fauske kommune.

Kursavgift kr 250.

Først er det forelesning, deretter deles deltakerne inn i grupper for samtale og erfaringsutveksling.

Påmelding til Mona.hanssen@fauske.kommune.no

Eller på tlf 46540002