5 ukentlige samlinger i september og oktober

Pårørendeskolen blir avholdt i samarbeid mellom kommunene Saltdal, Fauske og Sørfold.
Klokkeslett for samlingene er fra 18.00 - 20.30.

  • Sted: Kaféen på Fauske helsetun 2.

Datoer og tema:

  • Onsdag 20 september: sykdomslære. Demens årsak og symptomer m.m. (v/lege)
  • Onsdag 27 september: kommunikasjon med personer med demens.(v/Kløveråsen)
  • Onsdag 4. oktober:  Pårørendes opplevelse og egenomsorg, (v/ Kløveråsen)
  • Tirsdag 10. oktober: Lovverk og lovfestede rettigheter, ved tildelingskontoret i Fauske kommune.
  • Onsdag 18. oktober:  Informasjon om tilbudet i kommunene, offentlige og frivillige organisasjoner. 

Kursavgift kr. 500,-.
Prisen inkluderer "Håndbok for pårørende til personer med demens."
Kaffe, te og enkel servering.

Påmelding til Hukommelsesteamet på Fauske.
Epost:
hukommelsesteamet@fauske.kommune.no

Eller på tlf 75 60 49 43.

Plakat om pårørendekurs

Brosjyre pårørendeskole