7. klassinger i Sørfold på leirskole

Her er alle elevene samlet, sammen med tre lærere som var med.

Vinteraktivitet i Sjunkhatten, Barnas nasjonalpark

I mange år har leirskolen i Sørfold vært lagt opp som en rundreise i egen kommune, med innlagt fjordtur, sightseeing, diverse aktiviteter og overnatting ulike steder i kommunen.

Foran 2016 kom det innspill fra skolene, som ønsket å ha hele leirskolen på ett sted, og valget falt på Sjunkhatten leirskole.

Denne ligger ved Vatnvatnet i Bodø kommune, ca. 1,4 kilometer fra selve nasjonalparken.

Lærerikt og morsomt

–  Elevene hadde flotte og lærerike dager på leirskolen, forteller Kirsti Mørsvik ved Nordsia oppvekstsenter Hun er en av lærerne som var med.

–  De lærte om fjellsikring, utstyr, førstehjelp og bekledning på tur. De fikk også prøve truger, sier Kirsti Mørsvik.

Det ble også tid til spill og moro, som bading i stamp og diskotek.

Leirskole er hjemlet i opplæringsloven

Alle elever har i følge opplæringsloven krav på et leirskoleopphold med minimum tre overnattinger i løpet av grunnskoletiden.

Dette er som regel lagt til 7. klassetrinn.