Dunadsgjeng fra Lions

–Det var veldig skittent i tak og vegger, kriker og kroker, men nå ble det bra, sier arbeidsgjengen: F.v. Magne Johansen, Bjørn Hansen, Odd Johansen, Per Martin Johansen, Asbjørn Pedersen og Halvdan Haug.

Ringte og meldte seg til oppdrag

–  Vi har lenge vært klar over at Bakeriet trengte rundvask, men med begrensede renholdsressurser er det vanskelig å rydde plass til dette.

På årets kontaktmøte for kulturlivet snakket vi om at kommunen har fått trangere økonomi, og at vi i større grad enn før vil appellere til dugnadsånden i kulturlivet, og inngå samarbeidsavtaler med lag og foreninger.

Dagen etter ringte Lions og sa de ville bidra med å vaske rundt på aktivitetshuset Bakeriet.

Da ble jeg både rørt og takknemlig, sier kultursjef Bente Braaten, som retter en varm takk til de flinke ildsjelene.

Bakeriet ble tatt i bruk som aktivitetshus i 2009. Det eies av Sørfold Sport, og Sørfold kommune har leieavtale.

Bakeriet er mye i bruk

Lions bruker huset fast. Det gjør også Sørfold Fotoklubb og Straumen og Omegn Husflidslag. 

Seniornett Sørfold har datatreff og datakurs der, kulturkontoret arrangerer tirsdagstreff annenhver uke i samarbeid med lag og foreninger, og kommunens miljøtjeneste bruker huset hver onsdag.

Annenhver onsdag kveld er det juniorklubb og ungdomsklubb, og Bakeriet leies også ut til private selskaper, som for eksempel barnebursdager.

Annenhver uke er det også et dagtilbud for personer med demens.