Odd Eidner. Foto: Privat.

Om sorg, håp og tro

Vi opplever alle tap og sorg i livet. Sorgen er kjærlighetens pris. Noen ganger er det en høy pris, og det kan være tungt å komme i gang igjen med hverdagen etter å ha mistet noen. 

I dette foredraget vil seniorprest Odd Eidner ta opp flere ulike tema – forskjellige typer sorg, sorgens rom, håpets betydning, spørsmålet om mening, og forholdet mellom tro og sorg.

–Tiden leger ikke alle sår, men tiden hjelper oss til å leve med sårene. Det går til og med an å leve godt.  Der kan også den kristne tro hjelpe oss, sier Odd Eidner.

Kunstnen å leve med sorgen som bakteppe

  • Foredrag med Odd Eidner tirdag 19. november kl. 18.00 på Vaffelhjørnet, Straumen.
  • Enkel kaffeservering etter foredraget.
  • Mulig å kjøpe Odd Eidners siste bok, som har samme tittel som foredraget.

Arrangementet er et samarbeid mellom Mental Helse, Fagforbundet og Sørfold menighet.

Sorg, livsglede og arbeidsglede

Odd J. Eidner (født 1956) er oppvokst i Steigen og bor i Bodø.

Han er prest, og har tidligere arbeidet som sokneprest i Dønna, feltprest på Bodø Hovedflystasjon og rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor.

Fra 2006 arbeidet han som prostiprest i Bodø domprosti, og i 2017 gikk han over i stilling som seniorprest i Sør-Hålogaland bispedømme.

Han er rådgiver for politiet ved kriser og katastrofer, er medlem av kriseteamet i Bodø kommune, og har mye kompetanse på kirkelig tjeneste når det skjer en ulykke.

Eidner har spesielt engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord, og er fylkesleder i LEVE Nordland. Han har også engasjert seg i kulturarbeid, og er mangeårig leder av Bodø Kirkeakademi.

Odd er fast andaktsholder på NRK P1, og det er mange som har blitt kjent med stemmen hans.   Han er en etterspurt foredragsholder, og bidrar i mange ulike sammenhenger. Det handler ofte om møte med mennesker i krise og sorg, men også om livsglede, håp og arbeidsglede.

Odd er også forfatter, og har utgitt 6 bøker.