Sørfjord og omegn skytterlag fikk kr. 30.000 i fondsmidler til nytt standplassbygg. På bildet jobber medlemmer på dugnad. Foto: Sørfjord og omegn skytterlag.

Kulturmidler og fondsmidler har samme søknadsfrist. Dette betyr at utsatt søknadsfrist for kulturmidlene også gjelder for fondsmidlene.

Aktivitetsfremmende tilskuddsordning

Blant de som fikk midler i 2019 gjennom disse ordningene kan vi nevne:
  • Bonå og Horndal grunneierlag fikk kr. 23 000,- til båt i Horndalsvatnet.
  • Fauske og Sørfold Jeger og fiskerforening fikk også kr. 23 000,- til ny båt (og innflyging!) i Litlverivatnet.
  • Straumen båtforening fikk  kr. 30 000,- til prosjektet "Ro min båt": Innkjøp av båt med tileggsutstyr. Denne båten skal lånes ut gratis i samarbeid med Sørfold kommune.
  • Sørfjord & Omegn Skytterlag fikk kr. 30 000,- til nytt standplassbygg.
  • Mental Helse fikk kr. 10 000,- til prosjektet "Sterke jenter i Sørfold".

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler. Grunneierlag, grendelag, lag og foreninger etc. kan søke.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 1. mai 2020.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag, der en også må prøve å stipulere eventuell dugnadsinnsats, slik at totalkostnaden synliggjøres. Regnskap (sist avlagte) for laget/organisasjonen legges ved søknaden.

Kostnader må dokumenteres

Tilskuddsmidlene blir først utbetalt når tiltaket er gjennomført, men en kan få delutbetalinger underveis. Kostnadene skal dokumenteres, og det bør føres dugnadsliste.

Prosjekter som fremmer aktivitet prioriteres.

Det er samme søknadsfrist for fondsmidler og kulturmidler. Søkerne kan i noen tilfeller være de samme, og man slipper å ha ulike frister å forholde seg til. Det kan også være aktuelt for saksbehandlerne å samarbeide.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no