Dugnad på gapahuken

Gapahuken er levert i deler fra Siso Vekst og satt opp på dugnad av medlemmer i ungdomslaget Vaaren.  I juni var det dugnadshelg.  Alle foto: Lars Evjenth.

Tur med innlagt quiz

Arrangør UL Vaaren oppfordrer folk i alle aldre til å bli med på dette arrangementet, og det er en fin tur opp til Rismålsvatnet.

Oppmøte og parkering ved tidligere Coop marked ved E6 på Kvarv, søndag 23. august kl. 12.00.

Derfra blir det fellestur opp til Rismålsvatnet med innlagt quiz underveis.

Salg av kjøttsuppe og servering av kaffe og saft. Loddsalg.

Utsikt fra gapahuken

Utsikt fra gapahuken

Et positivt bidrag til friluftsaktivitet i området

Ungdomlaget Vaaren har fått 25.000 kroner  i støtte fra kommunens friluftsfond og fiskefond til prosjektet.

–  Rismålsvatnet ligger midt i et mye brukt utfartsområde både for folk fra Kvarv, resten av kommunen og mer langveisfarende.   

En gapahuk ved vatnet vil bli et flott mål for turen opp fra Kvarv, og bidra positivt til friluftsaktivitetene i området, skrev rådmannen blant annet i sitt saksframlegg da plan- og ressursutvalget bevilget støtte til tiltaket.

Rismålsvatnet

Gapahuken har flott beliggenhet ved Rismålsvatnet.