Bildet:  Det bør klargjøres for boligbygging i hele kommunen.

Dette var kommunestyret enige om da de hadde gruppearbeid om viktige tema i kommuneplanens samfunnsdel i februar i år.  Og mange tomteområder kombinerer sentral beliggenhet, flott utsikt og turområder like utenfor døra.

En oversikt over viktige planoppgaver

Plan -og bygningsloven slår fast at alle kommuner skal vedta en kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode, og dette skal skje senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.

En planstrategi er en oversikt over hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre, og planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.   

Utkast til planstrategi ligger nå på høring til 29. mai 2020. Du kan lese den her:

Forslag til Planstrategi Sørfold kommune 2020-2024

Alle er velkommen til å gi inspill til forslaget, og dette kan gjøres via skjemaet nederst i artikkelen.

Etter høringsperioden vil kommunedirektøren vurdere innkomne innspll, og endelig behandling skjer i kommunestyret 16. juni.