Innfallsport Røsvik

Røsvik er en av innfallsportene til Sjunkhatten, Barnas nasjonalpark. Foto: Røsvik skole.

Samarbeid og spleiselag mellom tre kommuner

Prosjektstillingen er lyst ut via Sørfold kommune, men dette betyr ikke at det er en vanlig kommunal stilling.

–  Kommunene Bodø, Fauske og Sørfold deler Sjunkhatten nasjonalpark, og alle har innfallsporter.  Vi går derfor sammen om dette utvivklingsprosjektet, og vil også i fellesskap bestemme hvem som skal ansettes.

Hvilken kommune som blir arbeidsgiver, vil bli avklart underveis, forteller Eirik Stendal, som er Sørfold kommunes representant i dette samarbeidet.

Tiltakene er forankret i egen fylkesdelplan

Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av Fylkesdelplan for Sjunkan – Misten, barnas nasjonalpark.

Prosjektlederen skal følge opp tiltakene i planen, med særlig vekt på hovedinnfallsportene.

Søknadsfristen gikk ut 6. november.  I løpet av uke 46 vil det bli avklart hvem som skal kalles inn til intervju.

Håper på forlengelse til tre år

I utgangsunktet er prosjektstillingen lyst ut som et engasjement med et års varighet.

Men får man utrettet noe som helst på et år? Er ikke dette for kort varighet for et slikt utviklingsprosjekt?

– Vi håper prosjektet blir forlenget til tre år. Det er blant annet finansiert gjenom tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, og  tilsagn om midler gis kun for et år om gangen.

Derfor kan vi foreløpig ikke si noe sikkert om varighet ut over et år, forklarer Eirik Stendal.

Sørfold kommune bidrar med 50.000 kroner i dette spleiselaget.

Her er søkerne:

  • Nynke van Dijk (33), arbeidssøker, Troms
  • Katrine Gunnulfsen (23), student, Oslo
  • Suman Dhimal (33), student, Bodø
  • Ørjan Jordbru (43), seniorrådgiver, Larvik
  • Mari Hulleberg (26), rådgiver i Nordland fylkeskommune, Bodø
  • Aleksandra Jensen (39), prosessoperatør, Straumen