Det bakes til språkkafér

Fra forberedelsene til forrige språkkafé.

Nordland Røde Kors ønsker dialog

Forrige språkkafé fikk meget god oppslutning, og tilbakemeldingene var mange og utelukkende positive. Slikt frister til gjentakelse.

–  Denne gangen har vi med oss representanter fra Nordland Røde kors. De ønsker å komme i kontakt med alle interesserte, og finne ut hva vi sammen kan gjøre av aktiviteter, forteller Tove Stormdalshei, som er daglig leder ved Sørfold EMA i Røsvik.

–  Alle ønskes velkomen hit, mandag 25. april kl. 19.00-21.00, sier daglig leder, øvrige ansatte og beboere.

Mottakssenteret holder til i de tidligere lokalene til Røsvik bo – og behandlingssenter, like ved Røsvik kirke.