Det er Visinor på oppdrag fra Statnett som skal utføre arbeidet med utbedring av rasgjerdet, og det settes opp informasjonsskilt om stengt vei og kolonnekjøring.

NB! Veien vil ikke være nattestengt. Vanligvis vil den være stengt frem til ca kl 1900, avhengig av hvor lenge utfører jobber den aktuelle dagen.

Arne Utne i Statnett opplyser at entreprenøren vil opprette kontakt med nødetater, for å sikre rask åpning av veien hvis det skulle bli behov for dette.

Ny benk ved Straumvatnet

Veien langs Straumvatnet er betydelig oppgradert. Her har det kommet opp en ny benk.