Deltakere på kurs i linotrykk

Deltakerne på kunstverksted på Engan grendehus fikk lære seg linotrykk, og kan her vise fram det flotte resultatet. I bakre rekke som nummer 2 fra høyre står grafiker Kurt Edvin Blix Hansen, som var en av instruktørene.

For alle over 60

Den kulturelle spaserstokken er en statlig tilskuddsordning som er opprettet for å sikre at folk fra 60 år og oppover skal ha tilgang til profesjonelle kulturtilbud.

Disse tilbudene kan ha form av konserter eller forestillinger, eller de kan være lagt opp som egenaktivitet – som i dette tilfellet.

Minner på trykk var tittelen, og instruktører på kurset var Kurt Edvin Blix Hansen og Are Andreassen.

Salten kultursamarbeid har fått statlig tilskudd via fylkeskommunen til å gjennomføre denne turneen, og Sørfold var første stopp på rundreisen i Salten.

Kurset var lagt til Engan grendehus 25. november, og turnéen avrundes på Rognan 5. desember.

Kulturkontorene rundt om i kommunene stiller som lokale arrangører, og er ansvarlig for  å skaffe lokale og bidra i markedsføringen av tiltaket.

Vil takke alle som bidro

Kultursjef Bente Braaten vil gjerne takke alle som bidro til å gjennomføre kunstverkstedet på Engan:

Anne-Mari Skogvoll som hjalp til med å spre oppslag og informasjon om tilbudet, Nordre Sørfold Husflidslag som tok opp saken på medlemsmøte og fulgte opp dette videre, Terje Nystabakk som sponset plast til å dekke over møbler, Mikal Arntzen som tok i mot instruktører og deltakere, samt 10. klasse ved Leirfjorden skole som sørget for lunsj.

–  Uten dere hadde det ikke latt seg gjøre å få dette til, og vi retter en varm takk til dere alle, sier kultursjefen.

Spaserstokken videreføres

Lenge var det usikkert om Den kulturelle spaserstokken skulle videreføres i neste års statsbudsjett. Men nå er det klart at den fortsetter.

På nettsidene til Nordland fylkeskommune kan vi lese at Salten kultursamarbeid får støtte til gjennomføring av to tiltak i 2015, hvorav det ene er en turné med Sørfolds distriktsmusikere, som skal ut på veien med sanger av Kurt Foss og Reidar Bøe i bagasjen.