Løfter fram de ansatte

Liss-Mona Abrahamsen er styrer i Straumen barnehage, og hun forteller at presset har vært ekstra stort de siste ukene og månedene.

–Våre ansatte viser stort pågangsmot, de står på og holder ut, sier hun, og legger ikke skjul på at arbeidshverdagen med smittevernhensyn byr på noen utfordringer.

–Barna skal holde seg i hver sin avdeling, eller kohort som det kalles nå i forbindelse med koronapandemien. De minste er 7 barn i hver kohort, og de største kan være opptil 20.

Så skal det være tre ansatte i hver, disse må også som en hovedregel holde seg i sin kohort, forklarer Abrahamsen.

Kort tid kan gi store utslag

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl har fått spørsmål om det er mulig å åpne barnehagen kl. 06.30 og holde åpent til kl. 16.30. I dag er åpningstiden kl. 06.45 – 16.00.

– Et kvarter kan høres lite ut, men gir store utslag på driften, både økonomisk og bemanningsmessig.

1 ansatt på 1-2 barn i 15 minutter er dårlig ressursbruk, sier han.

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl

Holtedahl viser til det som styreren opplyser, og sier at med dagens smittevernregler vil et ekstra kvarter om morgenen og en halv time om ettermiddagen utløse behov for 1-2 ekstra årsverk for å få bemanningskabalen til å gå opp.

Mange hensyn å ta

Vi ber Liss-Mona Abrahamsen forklare dette nærmere.

–Hvis man begynner på jobb kl. 06.30, slutter man kl. 14.00. På dette tidspunktet er det fullt trykk i barnehagen. Vi ser at vi har behov for å være flere voksne til stede i tidsrommet 14.00-16.00, da de fleste barna fremdeles er i barnehagen. Det er sårbart å være 2 og 1 ansatt alene med nesten full gruppe.

Det er færre barn i barnehagen på morgenen enn på ettermiddagen, og vi må ta hensyn til smittevernet og holde oss i kohortene hele dagen, sier hun.

Verken arbeidsmiljøloven, arbeidstidsbestemmelser eller smittevernregler tillater at man henter inn vikarer som kommer inn om morgenen og så kommer tilbake om ettermiddagen.

–Dette betyr at vi ikke har mulighet til å ha fullt så lenge åpent som før koronaen. Det er jo lite og ingenting som er som før koronaen, både i samfunnet generelt, i barnehagene og i andre virksomheter, sier Liss-Mona Abrahamsen.

Et stort ansvar

Hun understreker til slutt at det er både meningsfylt og givende å jobbe i barnehage.

–Foreldrene overlater ansvaret for det mest verdifulle de har til oss, i mange timer hver dag.

Barnehagen skal være et godt sted å være for barn og ansatte, og dette har vi alltid som mål i vår arbeidshverdag, sier Liss-Mona Abrahamsen, styrer i Straumen barnehage.