Sørfold eldresenter er en av de kommunale virksomhetene som tar inn ungdom i sommer.

Må svare på tilbudet senest 19. juni

Ungdommene har fått jobb på mange typer arbeidsplasser:

Eldresenter og sykehjem, barnehage, renhold, bibliotek, friluftsskole og forefallende vaktmesterarbeid.

–Dessverre har ikke alle søkere fått sine ønsker oppfylt når det gjelder hvor og når de skal jobbe, og det er flere årsaker til dette, forteller personalkonsulent Turid Willumstad:

–For det første setter koronasituasjon og smittevernreglene en del begrensninger.  Vi må også ta hesnyn til at arbeidsplassene har begrenset kapasitet når det gjelder arbeidsledelse og oppfølging.

Tidligere år har flere jobbet på kirkegårder, men kirken kan dessverre ikke ta inn ungdom i år.

Vi ser også at de fleste ungdommene ønsker å jobbe de to første ukene, men her er vi nødt til å fordele dem ut over sommeren for å få kabalen til å gå opp, forklarer Turid Willumstad, som også opplyser at 10. klasse er et særlig stort kull i år.

Nå er det viktig at alle søkerne sjekker e-posten sin, de har nemlig bare en ukes frist til å svare ja eller nei på tilbudet, siden oppstarten er like om hjørnet. Hvis de takker nei, må de si fra senest 19. juni. Hvis de takker ja, trenger de ikke å svare.

Kun 3 søkere har fått avslag på sine søknader, og dette skyldes at de ikke oppfyller kriteriene for å få sommerjobb i Sørfold kommune.

Ordningen er for skoleungdom fra og med 10. klasse til og med 17 år.