Status vaksinering pr. 13. august 2021:

  • 702 personer i Sørfold fått sin 2. dose og anses som fullvaksinerte.

Helsesykepleier Berill Dåbakk opplyser at noen innbyggere har valgt å dra til Bodø og Fauske på drop-in, og at noen studenter har fått vaksine på studistedet. Dermed er det reelle tallet på fullvaksinerte innbyggere i Sørfold litt høyere enn 702.

Pr. 13. august har stort sett alle fått tilbud om 1. dose. Hvis det fortsatt er noen som ikke har fått dette tilbudet, er det viktig at de tar kontakt på vaksine@sorfold.kommune.no så snart som mulig.

I uke 33 får kommunen 90 doser vaksine.

Hver onsdag er det vaksinering i Rådhussalen.  Programmet er tett, så det er viktig at alle møter til oppsatt tid.

Se også:

Dose 2 kan fremskyndes

Koronasertifikatet oppdateres hver gang du logger inn

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som utløper om 90 dager. Men denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. Noen kan for eksempel prøve å krysse landegrenser med det to år etter det ble skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Logg inn her for å se ditt koronasertifikat

Se også:

Alle som ønsker vaksine må melde fra på e-post eller sms

Ansatte i skole og barnehage priroriteres i vaksinekøen

Vaksinasjonsprogrammet