Ordfører Gisle Hansen hilste til grendelaget og gratulerte med et flott bygg.

Han fikk også æren av å klippe av båndet som var knyttet rundt hele gapahuken, sammen med Liv Edle Reffhaug, leder i grendelaget.

Gapahuken er tegnet av arkitektfirmaet Biotope. Den ligger på Mørsviknes, ved fiskebrygga som det aktive grendelaget også har bygd på dugnad.

Gapahuken kan betegnes som et signalbygg, med sin helt spesielle utforming og med stort vindu mot vest.

De om lag 50 gjestene som hadde funnet veien til åpningen, ble møtt med sprudlende mozell i glassene, for dette var en skikkelig feststund!

Medlemmene i grendelaget kunne feire resultatet av stor dugnadsinnsats.  Flere framholdt at arbeidet også hadde ført til at det var mulig å møtes for bygdefolket under koronapandemien.

Liv Edle Reffhaug takket for den store dugnadsinnsatsen som bygda har utvist. Hun takket også alle sponsorer som har bidratt til å realisere prosjektet.

Disse har fått sitt eget skilt, laget av Alva, inne i gapahuken.

Gapahuk-kake

Etterpå var det mer feiring, med pølser, kaffe og gapahuk-kake, bakt av driftige damer i grendelaget.

Sørfold kommune er imponert over dugnadsinnsatsen.

Med dette har bygda og besøkende fått et nytt flott turmål, med fiskebrygge og gapahuk.