Forside av årbok for Sørfold 2017

Salten Verk kan i år feire sitt 50-års jubileum, og har en naturlig plass på forsiden.

Årbok med flere sider enn vanlig

Artikkelen om jubilerende Salten Verk er forfattet av Gaute Lund Rønnebu, som også har skrevet bok om den viktige industrihistorien og Sørfolds hjørnesteinsbedrift.

Siden årboka er litt lenger enn vanlig med sine 152 sider, er prisen oppjustert til 275 kroner.

Både den og kalenderen er i salg på Coop Prix Straumen, bokhandler i Bodø og på Fauske,

 samt biblioteket på Straumen og i Røsvik. Det er Sørfold Lokalhistorielag som utgir begge.

Bok og kalender selges også på Bakeriet i forbindelse med presentasjonen. En flott julegave!

Her er oversikt over innholdet i årets utgave av populære Årbok for Sørfold:

Innholdsfortegnelse årbok 2017