Årbok for Sørfold 2015

Forsiden av  boka har bilde fra fra 8. mai-markeringen på Kobbelv Vertshus, der ordfører Lars Evjenth overrakte minnemedalje til Edit Sletten og Håkon Skar, og Ole Henrik Fagerbakk holdt foredrag om grenseloser i Sørfold.

Møte med moskus på Svalbard

Gaute Lund Rønnebu har skrevet om Operasjon asfalt, Marie Zakariassen forteller om sitt Svalbard-besøk som 11-åring, Brynhild Karlsen beskriver hvordan det var å være husmorvikar og 12 år, og som vanlig er det glimt fra året som gikk.

Da har vi nevnt noe, men her er mye mer.

Her kan du se innholdsfortegnelsen:

Årbok for Sørfold 2015.

Abonnenter får boka portofritt tilsendt

Faste abonnenter får årboka portofritt tilsendt. De som ønsker å abonnere på årboka, kan ta kontakt med Torill Solskinnsbakk på e-post torillsol@gmail.com

Det er Sørfold Lokalhistorielag som er utgiver av både årbok og kalender.

Kalenderen forventes ferdig og i salg rundt 1. november.  Den koster 100 kroner.