Samtlige kan nås på telefon via sentralbordet/servicekontoret, 
tlf. 75 68 50 00.

Søknader, brev m.m. bes sendt til kommunens servicekontor/postmottak med adressen:
Sørfold kommune, 8226 Straumen.
E-post: post@sorfold.kommune.no
Det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte.
 

Kommunedirektør: Torill Mørkhagen
torill.morkhagen@sorfold.kommune.no
Mobil nr. 97 59 16 35.

 

Kurt Hjelvik

Områdeleder Teknisk/næring: Kurt Peder Hjelvik
kph@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 27 529

 

Gunnbjørg Olufsen

Områdeleder Helse og velferd: Gunnbjørg Olufsen
gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 957 47125