Samtlige kan nås på telefon via sentralbordet/servicekontoret, 
tlf. 75 68 50 00.

Søknader, brev m.m. bes sendt til kommunens servicekontor/postmottak med adressen:
Sørfold kommune, 8226 Straumen.
E-post: post@sorfold.kommune.no
Det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte.

Lisbeth Bernhardsen

Konstituert kommunedirektør: Lisbeth Bernhardsen
lb@sorfold.kommune.no
Mobil nr. 468 24 305.

Kurt Hjelvik

Kommunalsjef teknisk/næring: Kurt Peder Hjelvik
kph@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 27 529

 

Gunnbjørg Olufsen

Leder Helse og velferd: Gunnbjørg Olufsen
gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 957 47125