Samtlige kan nås på telefon via sentralbordet/servicekontoret, 
tlf. 75 68 50 00.

Søknader, brev m.m. bes sendt til kommunens servicekontor/postmottak med adressen:
Sørfold kommune, 8226 Straumen.
E-post: post@sorfold.kommune.no
Det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte.

Rådmann Stig Arne Holtedahl

Kommunedirektør: Stig Arne Holtedahl.
stig.holtedahl@sorfold.kommune.no
Mobil nr: 924 61 616

Lisbeth Bernhardsen

Kommunalsjef for oppvekst,omsorg, helse og velferd: Lisbeth Bernhardsen
lb@sorfold.kommune.no
Mobil nr. 468 24 305.

Kurt Hjelvik

Kommunalsjef teknisk/næring: Kurt Peder Hjelvik
kph@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 27 529

Kjelllaug Bendiksen

Økonomisjef: Kjellaug Bendiksen
kjellaug.bendiksen@sorfold.kommune.no
Mobil: 991 51 709

Gerd Bente Jakobsen

Næringssjef: Gerd Bente Jakobsen
gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 905 06 096

Bente Braaten

Kultursjef og webredaktør: Bente Braaten
kultur@sorfold.kommune.no
Mobil: 975 30 437

Lillian Martinussen

Stabsleder personal - og organisasjonsavdelingen:
Lillian Martinussen
lillian.martinussen@sorfold.kommune.no

Mobil nr. 91724617

Gunnbjørg Olufsen

Leder Helse og velferd: Gunnbjørg Olufsen
gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no
Mobil: 957 47125