BIldet: Språkrådet har godkjent at fylkesveien gjennom Straumen skal hete Søster Brits vei.

59 veier skal adresseres

Det er Bjarte Lindelid Andreassen ved enhet teknisk/næring som har ansvaret for adresseringsprosjektet, og han sender daglig ut en rekke brev med forhåndsvarsel om adresseendring.

–Det er 59 adresseparseller (veier) som skal adresseres. Navnene er vedtatt, og nå skal adressenumre tildeles, opplyser han.

–Hvordan ligger det an med de siste veinavnene som ble behandlet politisk?
–Språkrådet godkjenner Søster Brits vei, Djupvikveien, Seljeåsveien, Sjyveien og Øvermo.

Disse navnene er i tråd med gjeldende rettskrivningsregler. De tre førstnevnte navnene må likevel behandles på nytt i kommunestyret, fordi de kom som benkeforslag.

Når det gjelder Vadalveien (på Strøksnes), må vi gå en runde til. Språkrådet opplyser at dette navnet ikke er registrert i Sentralt stadnamnregister, og mener det er naturlig med en binde-s,  altså Vadalsveien, sier Andreassen.

Forhåndsvarsel med forslag til adressenummer

Offisiell adresse tildeles til bygninger som brukes til:  

  • boligformål
  • fritidsboliger
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet og annen virksomhet som betjener et større publikum. 

Eiere og festere av bygg får forhåndsvarsel med forslag til adressenummer.

Her kan man komme med merknad til tildeling av nummer og hvilken vei adresseobjektet er tilknyttet. 

Når merknadsfristen er utløpt, blir det sendt ut vedtaksbrev, med mindre det kommer merknad.

Etter vedtak blir adressene endret. 

Så langt har kommunen kommet halvveis i utsending av forhåndsvarsel på veier. 

–  Når disse varslene er ferdig utsendt, vil vi starte arbeidet med utsending av forhåndsvarsel om adressering på områder som er uten veitilknytning. 

Kommunen tar sikte på å være ferdig med adresseringen i løpet av august 2019, men her må vi ta et visst forbehold når det gjelder evnetuell klagebehandling, sier Bjarte Lindelid Andreassen.

I påvente av veiadresse for alle, vil vi minne om dette:

Nødplakat i tilfelle skader eller ulykker

Ved uforutsette hendelser som skader og ulykker, er det av største viktighet at nødetatene finner fram så raskt som mulig. Men hva skal man gjøre før man har fått veiadresse?

Da kan du lage en nødplakat. Dette er et viktig hjelpemiddel med helt nøyaktig angivelse av kart-koordinat for en eiendom.

Vi anbefaler eiere av hus og hytter som ennå ikke har fått veiadresse å lage en slik plakat, her er oppskriften:

Slik lager du nødplakat

Kartverket har også laget en instruksjonsvideo som viser hvordan du lager nødplakat:

Instruksjonsvideo nødplakat