Om få dager vil arbeidet med Myre aktivitetspark ta til på Straumen. I forbindelse med prosjektet må innbyggerne i området påregne noe støy fra graving, massetransport og bygging/montering. 

Den gamle fotballøkka kjent som Myre Stadion skal nå oppgraderes til et aktivitetsanlegg og en møteplass for barn og ungdom og deres foreldre.

Det skal anlegges en asfaltert skatebane hvor det også bli plass til å spille basketball. På vinteren skal skateelementene ryddes bort og banen islegges som skøytebane.

Bildet er fra Friluftsskolen 2019 hvor skating var en populær aktivitet.

I aktivitetsparken skal det også anlegges et område for utetrening og utebordtennis. Det er også satt av areal for lekeplass for de aller minste ungene med lekeapparater som leketårn, huskestativ, vippehuske, sandkasse og vippedyr.

Prosjektet skal være ferdig til høsten.

 

Vi ber innbyggerne om tålmodighet og forståelse for at anleggsarbeid i boligområdet kan skape noe støy og forstyrrelser.