Har status som helsefremmende

Straumen barnehage har 4 avdelinger og 16 ansatte.

Den har status som helsefremmende barnehage, som ønsker robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn. De er mye ute.

Barna leker bedre og blir mer kreative, og de mestrer nye utfordringer. Satsningsområder  er blant annet kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Nå ønsker vi kontakt med deg som kan være tilkallingsvikar.

Det vil være behov for vikar når noen av de ansatte er syk, har fridager, er på kurs eller har permisjon. Vikarbehovet vil variere fra enkeltdager til flere dager/uker sammenhengende, knyttet opp mot fraværet til den du er vikar for.

Ved sykefravær er det behov for vikar som kan trå til på kort varsel, og man kan bli oppringt samme morgen eller kvelden før.

 Krav til deg:

  • Over 18 år
  •  Godkjent politiattest (barnehagene er behjelpelig med å søke om attest)
  •  Interesse og glede ved å være en viktig støttespiller for barn
  • Fleksibel og arbeidsvillig
  • Delta aktivt i alle gjøremål på avdelingen   
  • Det er en fordel om du har relevant utdanning eller erfaring fra arbeid med små og store mennesker, men ingen betingelse.

   Vi tilbyr:

  • ·Deltakelse i en engasjert og inkluderende personalgruppe
  • Tarifflønn
  •  Veiledning

Ta kontakt med styrer i barnehagen for å avtale møte der du får presentert deg og får omvisning:

Liss-Mona Abrahamsen, telefon: 906 53 586

lea@sorfold.kommune.no

 
 

 

 


 

 
--