Til Newtonrommet ved Straumen skole kommer klasser fra hele Salten på besøk. Foto: Bjørnar A. Pettersen.
 
Under dette tjenesteområdet ligger ansvaret for grunnskolene, barnehagene, skolefritidsordningen (SFO) og voksenopplæring. Virksomhetene ledes av den enkelte rektor/styrer, som rapporterer til kommunalsjef drift.
 

Søk barnehageplass hos oss

Frist: 1. mai og 1. oktober.
 
Husk når du søker:
 
  • Sørfold har tre barnehager: Nordsia oppvekstsenter, Straumen barnehage og Løkta barnehage i Røsvik.
  • Du trenger barnets fødselsnummer for å søke
  • Du må velge hvilken barnehage du vil ha plass i som 1. prioritet, 2. prioritet osv.

Du søker elektronisk:

Søknad om ny eller endret barnehageplass

Har du spørsmål om søkerprosessen,vil du vite litt mer om den enkelte barnehage, kanskje komme på besøk?
 
Da er du velkommen til å ringe styrerne:
 
  • Straumen barnehage v/ Brith Danielsen, tlf. 480 66 201
  • Løkta barnehage v/ Liss-Mona Abrahamsen, tlf. 906 53586
  • Nordsia oppvekstsenter v/ Arne-Harry Nilsen, tlf. 468 16341
 
Newton Sørfold på facebook
 

Planer, reglement og vedtekter:

Vedtekter for barnehagene i Sørfold, vedtatt 12.02.93, sist revidert 28.01.20.
Vedktekter for SFO, revidert og vedtatt i kommunestyret 21.02.19.

Strategiplan oppvekst, vedtatt i 2019

Skole- og barnehagerute

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Klikk på logoen:

nullmobbing.png

To av skolene har egne hjemmesider:

Nyttige linker:

Utdanningsdirektoratet

 

Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen, informasjon til foreldre

 

 Nyttig informasjon om utdanning og studier:
Studentum.no (link).