Til Newtonrommet ved Straumen skole kommer klasser fra hele Salten på besøk. Foto: Bjørnar A. Pettersen.
 
Under dette tjenesteområdet ligger ansvaret for grunnskolene, barnehagene, skolefritidsordningen (SFO) og voksenopplæring. Virksomhetene ledes av den enkelte rektor/styrer, som rapporterer til kommunalsjef drift.
 
Rådgiver oppvekst er en del av kommunalsjefens stab.
 
Newton Sørfold på facebook
 

Reglement og vedtekter:

Vedtekter for barnehagene i Sørfold, vedtatt 12.02.93, sist revidert 21.03.17.
Vedktekter for SFO, revidert og vedtatt i kommunestyret 21.02.19.

Strategiplan oppvekst, vedtatt i 2019

Skole- og banrehagerute for 2019/2020

Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Klikk på logoen:

nullmobbing.png

 

Det er tre barnehager i kommunen: 

  • Straumen Barnehage
  • Nordsia oppvekstsenter, som inneholder både skole og barnehage 
  • Løkta Barnehage, Røsvik.
 
vedtatt i kommunestyret 19.06.08.
 
Søknadfrist for barnehageplass er 1. mai og 1. desember.

Søknad sendes elektronisk, se under Skjema i venstremenyen.
 
NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.
 

To av skolene har egne hjemmesider:

Nyttige linker:

Foreldrebrosjyre (elevenes psykososiale skolemiljø)

Elevbrosjyre (Elevenes skolemiljø)

Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen, informasjon til foreldre

 Nyttig informasjon om utdanning og studier:
Studentum.no (link).